Vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia  zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Ak spotrebiteľ tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov, nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

Tovar zasielajte späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie...). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar v prípadoch, kedy vrátený tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do procesu jeho uvedenia do pôvodného stavu.

Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný: 

 1. Vyplnený formulár o vrátení tovaru (Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy)

 2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu 

Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte iba na našu adresu:
Edita Debnárová - DekorEda
Jesenského 4
903 01 Senec 

Uvedené doklady musia byť priložené k tovaru.

Viac informácií o odstúpení od zmluvy nájdete v našich obchodných podmienkach v bode č. 10.

Príloha – Formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 • Komu: Edita Debnárová – Dekor Eda, Jesenského 4, 903 01 Senec, IČO: 41 467 469, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutie tejto služby*:
  ..................................................................................................................
 • Dátum objednania/dátum prijatia*:
  ..................................................................................................................
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
  ..................................................................................................................
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
  ..................................................................................................................
 • Bankový účet:
  ..................................................................................................................
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):
  ..................................................................................................................
 • Dátum:
  ....................................

*) Nehodiace sa prečiarknite.

Doplnkové informácie

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti.
Viac informácií Ok