Ruženec s Jánom Pavlom II.

1,30 € za kus

Pevnou súčasťou spirituality Jána Pavla II. je jeho úcta k Panne Márii a vernosť posvätnému ružencu. Meditácie sú doplnené modlitbami pápeža.

UKÁŽKA:

1. tajomstvo radostného ruženca
Zvestovanie (anjela) Panne Márii
 

1. Počúvanie slova
L. Anjel prišiel k Márii a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou…

Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“ Mária povedala:

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (porov. Lk 1).

2. Chvíľka ticha na rozjímanie o tajomstve
S. Rozjímajme s radosťou o žiarivej Máriinej milosti a jej veľkej viere.

Jej „áno“ nám darovalo Ježiša, „Boha s nami“ a nášho spasiteľa.

Prosme, aby sme každý deň opakovali „áno“ našej viere.

3. Rozjímajme o tajomstve s Jánom Pavlom II.
(Rozjímajme pomocou jeho osobnej modlitby zo dňa
11. 9. 1988; striedavo v chóroch alebo s refrénom.)

Ref.: Daruj nám lúč svojej viery a svojej lásky.
• Blahoslavená Panna z Nazareta, ty, žena viery,
ty si počula zvestovanie anjela Gabriela. Ref.
• Ty, plná dôvery v Božie slovo,
si uverila, že v tebe počatý syn
sa bude volať „Synom Najvyššieho“. Ref.
• Pozri však, Mária, ako naša viera býva často
vystavená skúške a ako občas zaváhame. Ref.
• Mária, pros za nás Pána a žiadaj ho,
aby nás zaodel svojím Svätým Duchom.
• Žiadaj od neho, aby ten istý Duch
posilňoval naše bojazlivé srdcia
a osvecoval naše pochybujúce mysle. Ref.
• Daj aj nám, Mária, žena viery,
aby sme pevne a celým srdcom verili,
že „Bohu nie je nič nemožné“,
ako si to verila ty. Ref.

Doplnkové informácie

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti.
Viac informácií Ok