Miatyánk

7,00 € za kus

Otče náš – maďarský modlitebník a spevník

Miatyánk je maďarský modlitebník a spevník. Prvé vydanie tohto významného duchovného diela zostavil a do tlače v roku 1947 pripravil benediktín Lucián Bíró (1898 – 1990), popredná osobnosť maďarského katolíckeho spoločenstva na Slovensku. Neskoršie jeho redakciu prebral pápežský prelát Gyula Koller (1921 – 2015), dlhoročný šéfredaktor katolíckeho týždenníka Remény, a postaral sa o jeho vydávanie v Spolku svätého Vojtecha v Trnave. K obsahovej a redakčnej stránke následných vydaní prispel kňaz János Karaffa (1973 – 2021) za spolupráce Zoltána Radványiho. Aktuálne vydanie modlitebníka lektoroval Attila Józsa, imprimatur na základe cenzorského posudku Ladislava Tótha udelil trnavský arcibiskup Ján Orosch.

V poradí 23. vydanie vychádza v úplne novej grafickej úprave s praktickými farebnými prvkami, ktoré umožňujú ľahšiu orientáciu v pomerne rozsiahlej publikácii. Na obálke spevníka je kríž zo Zoborskej listiny, ktorá je prvým písomným dokladom z územia Slovenska a pochádza z roku 1111. Trnavský arcibiskup Ján Orosch v úvodnom slove oceňuje historickú hodnotu tohto modlitebníka, víta jeho nové vydanie a s láskou vyzýva veriacich, aby sa ním nechali sprevádzať vo svojom duchovnom živote.

 

A rendkívül közkedvelt és keresett Miatyánk ima- és énekeskönyv tizenkét év után újra megjelenik a nagyszombati Szent Adalbert Társulat gondozásában. Ennek a jelentős lelki műnek az első kiadását Bíró Lucián bencés szerzetes (1898–1990), a szlovákiai magyar katolikus közösség vezető személyisége állította össze és rendezte sajtó alá 1947-ben. Később a Szent Adalbert Társulatnál megjelenő újabb kiadások szerkesztését Koller Gyula (1921 – 2015) pápai prelátus, a Remény hetilap főszerkesztője vette át. A későbbi kiadások tartalmához és szerkesztéséhez nagyban hozzájárult Karaffa János atya (1973–2021) és Radványi Zoltán. Az imakönyv aktuális kiadását Józsa Attila lektorálta, az imprimaturt Tóth László cenzor elbírálása alapján Orosch János nagyszombati érsek adta meg.A sorrendben 23. kiadás teljesen új grafikai kivitelben, a terjedelmes publikációban könnyebb eligazodást segítő praktikus színes elemekkel jelenik meg. Az énekeskönyv borítóján lévő kereszt az 1111-ben kiállított Zobori oklevélből való, mely az első írásos emlék a mai Szlovákia területéről. Orosch János nagyszombati érsek bevezető szavaiban kiemeli az imakönyv történelmi jelentőségét, üdvözli az új kiadást, és szeretettel ajánlja a híveknek vezetőül a lelki életben.

Doplnkové informácie

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti.
Viac informácií Ok