Modlitebná knižka pre starších

4,90 € za kus

Modlitebná knižka pre starších s väčším písmom vhodná pre osoby so slabším zrakom. Vznikla na základe niekoľkých modlitebných kníh predvojnového vydania s prihliadnutím na súčasné liturgické a modlitebné texty.

Doplnkové informácie