Nebyť sám (D.Ferguson, T. Ferguson)

11,00 € each

Nebyť sám - Zamyslenia pre manželov na každý deň s úvodom od Tomáša Krišku.

V našej knihe píšeme o tom, že Boh stvoril muža a ženu, aby ani jeden z nich nebol sám. Keď Boh stvoril Adama, povedal, že nie je dobré, aby bol človek sám. A stvoril Evu, aby zaplnil túto prázdnotu.

Veríme, že Boh povoláva manželov, aby Mu pomáhali napĺňať vzájomné potreby – aby sa prijímali, milovali, vážili si jeden druhého, venovali si pozornosť, potešovali sa, povzbudzovali, rešpektovali či podporovali. V čom mi táto kniha pomôže?

Denné zamyslenia vám pomôžu rásť v schopnosti stať sa Božím pomocníkom pri napĺňaní potrieb vašich partnerov. Knihu sme rozdelili na päťdesiatdva tém a každá je pokrytá v siedmich dňoch. Je to preto, lebo sme presvedčení o tom, že štúdium každého z týchto aspektov po sedem dní vám pomôže lepšie pochopiť, čo robí manželstvo manželstvom.

Aké témy rozoberáme? 1. prijatie 2. napomenutie 3. náklonnosť 4. vďačnosť 5. prijatie 6. pozornosť 7. starostlivosť 8. útecha 9. súcit 10. vyznanie 11. ohľaduplnosť 12. rada 13. dvorenie 14. podriadenosť 15. oddanosť 16. výchova 17. budovanie 18. povzbudenie 19. radosť 20. naliehanie 21. ocenenie 22. nabádanie 23. odpustenie 24. sloboda 25. nežnosť 26. milosť 27. šťastie 28. harmónia 29. úcta 30. pohostinnosť 31. poučenie 32. intimita 33. láskavosť 34. vedenie 35. láska 36. milosrdenstvo 37. pokoj 38. chvála 39. modlitba 40. ochrana 41. pokarhanie 42. pokarhanie II. 43. rešpekt 44. bezpečie 45. služba 46. podpora 47. súcit 48. vyučovanie 49. tolerancia 50. vyučenie 51. dôvera 52. porozumenie

Každé zamyslenie obsahuje biblický verš, úvahu, ktorá je postavená na našich osobných príbehoch, modlitbu a otázku, ktorá vám pomôže uviesť do praxe to, nad čím sme sa zamýšľali.

Keď prídete na koniec knihy, začnite znovu od začiatku a prehĺbte vaše pochopenie toho, čo Boh chce vykonať vo vašom manželstve.

Additional information

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok