Ruženec pre manželov

13,00 € each

Drevený ruženec pre manželov.

Spojenie oboch ružencov do jedného kríža je symbolickým vyjadrením kresťanského manželstva.

"Život viery je nasledovaním Ježiša, ktorý nám svojím životom aj slovom zanechal nádhernú školu lásky. Ak sa chceme naučiť pozerať na Ježiša a učiť sa od neho dobrote, odpúšťaniu, vernosti a ďalším dobrám, musíme sa na neho pozerať, počúvať ho, skúmať jeho život. Nik to nerobil lepšie a pozornejšie ako jeho Mama. V modlitbe ruženca to môžeme robiť aj my spolu s ňou. Ak k ružencu pristupujeme s týmto motívom, postupne zistíme, že uvažovanie nad tajomstvami Ježišovho života spolu s Máriou mení aj nás a celú našu rodinu na priestor väčšej lásky a pokoja." (Roman Seko, kňaz a riaditeľ sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy)


 

Otec Peyton:
"Spoločný ruženec," vysvetľoval, "dáva manželom niekoľko chvíľ k odpútaniu sa od sveta a prebývaniu s Bohom, k uvedomeniu si, čo nebo očakáva od nich ako manžela a manželky, otca a matky. Dáva im čas na obnovenie ich vzájomnej úcty a k uvedomeniu si ich dôstojnosti. Poskytuje im tiež ticho potrebné k zabudnutiu na nervozitu a potrebné k odpusteniu urážok, ktoré sa stali v priebehu dňa. Ak manželia vezmú do ruky ruženec a každý deň si spolu s deťmi kľaknú a zodvihnú zrak k Bohu s prosbou o požehnanie, potom sa upevní jednota rodiny, posilní sa vzájomné pochopenie, trpezlivosť, zhoda. To v rodine udrží vzájomnú lásku. Tieto dobrodenia sa rozšíria ďaleko za hranice domova. Keď totiž zavládne mier v rodine, tak zavládne aj na celom svete."

Additional information

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok